Címlap Nyílt levelek Kedves Magyar Gazda!


Kedves Magyar Gazda!

E-mail Nyomtatás PDF
FacebookIWIWTwitterMyspace bookmarkSatartlapvipstart.huBlogter.huDiggLinkter.huUrlGuru.huDel.icio.usGoogle bookmark

Dr. Morvai Krisztina vagyok, A Jobbik Magyarországért Mozgalom Európai Parlamenti képviselőjelöltje, a 2009. június 7-i EP választáson induló Jobbik lista-vezetője. Azért írok Önnek levelet, mert a tévében, rádióban keveset hallhat a Jobbikról, arról az új politikai erőről, amely nem vett részt Magyarország és a magyar mezőgazdaság tönkretételében. Ez az az új erő, amely az Európai Unióba, Brüsszelbe jutva az idegen érdekek képviselete helyett végre a magyar érdekek, különösen a magyar gazdák képviseletét fogja megvalósítani. Erre akkor lesz lehetőségünk, ha Ön esélyt ad rá s ismerőseit is rábeszéli: éljenek választójogukkal és június 7-én szavazzanak a Jobbik 7 pontjára a magyar gazdákért, a magyar mezőgazdaságért, a magyar vidékért!

Jelszavunk: MAGYARORSZÁG A MAGYAROKÉ!


1. A MAGYAR TERMŐFÖLDET MAGYAR KÉZBEN KELL TARTANI - 2011 UTÁN IS!

A mai politikai elit gyalázatos munkája következtében 2011-től olyan államok polgáraival kellene versenyeznünk a magyar termőföldért, amelyek ötször akkora nemzeti jövedelemmel rendelkeznek, mint Magyarország. Ezt kénytelen vagyok úgy nevezni: gyarmatosítás. Ezt kell megakadályoznunk, nem lehetünk palesztinok a saját hazánkban. (Ezzel kapcsolatban egy történetet is megosztok Önnel a levelem végén, kérem, olvassa el.) A magyar termőföld megmentése, további gyarmatosításunk megelőzése a Jobbik egyik legfőbb célja.

2. A MAGYAR GAZDÁKNAK UGYANANNYI MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁST KELL KAPNIUK AZ UNIÓBÓL, MINT NYUGATI VERSENYTÁRSAIKNAK! NEM 2013. –TÓL, HANEM HALADÉKTALANUL!

Hogyan mehettek bele a ma is „uralkodó” politikusaink az uniós csatlakozási tárgyalások során abba az igazságtalanságba, hogy a magyar gazdák negyedét kapják támogatásként annak, amit osztrák, német, vagy francia versenytársaik? Az egyenlőtlenséget addig kell orvosolni, amíg még van remény a magyar mezőgazdaság talpra állítására. Vagyis nem három év múlva, ahogy a mai dicső politikusok tervezték, hanem most, azonnal! Nem lehetünk tovább másodosztályú tagjai az Uniónak – egyenlő jogokat követelünk! A Jobbik a külföldiekhez való dörgölőzés, az idegen érdekek kiszolgálása és a megaláztatások elfogadása helyett a magunkfajta magyar emberek, így a magyar gazdák valódi esélyegyenlőségét tűzi célul.

3. A MAGYAR PIACOT MEG KELL VÉDENI AZ IDEÁRAMLÓ HATALMAS MENNYISÉGŰ KÜLFÖLDI ÉLELMISZERTŐL!

Elég volt abból, hogy miközben a magyar gazdák tönkremennek, a gyenge minőségű, sok esetben az egészségre is káros, szennyezett, génmanipulált, agyontámogatott külföldi élelmiszer folyamatosan áramlik Magyarországra! Meg kell védeni a magyar piacot a külföldi élelmiszertől! Magyarországon elsősorban a kiváló minőségű, egészséges magyar élelmiszert kell előállítani, árusítani és fogyasztani! Így lehet megmenteni a magyar gazdaságot, a magyar vidéket, a magyar családok létbiztonságát s persze egészségét. Ennek elérése az állam és a politikusok felelőssége. A Jobbik Brüsszelben is ezt a célt tűzi ki, ezért fogunk harcolni!

4. A VÁROSI „ÜZLETEMBEREK” KEZÉBEN LÉVŐ, ILLETVE A LEPRIVATIZÁLT TÉESZEKBŐL LÉTREJÖTT IPARSZERŰ MEZŐGAZDASÁGI NAGYÜZEMEK HELYETT AZ EMBERLÉPTÉKŰ, A MAGYAR CSALÁDOKAT ELTARTÓ, A FALVAKAT MEGTARTÓ GAZDASÁGOKAT KELL TÁMOGATNI A MAGYAR ÁLLAMNAK ÉS AZ UNIÓNAK EGYARÁNT! VADKAPITALISTA NAGYÜZEM HELYETT CSALÁDI GAZDASÁGOKAT!

A „mindig jókor jó helyen lévő” szűk érdekcsoport az egykori téeszeket széthordta, leprivatizálta. Számtalan faluban voltam, ahol az egész mezőgazdaság egyetlen kézben összpontosul, amely kéz maga még nem nagyon végzett paraszti munkát, viszont jó kapcsolatai vannak, sokmilliót érő gépei, s emberi munkaként legfeljebb néhány napszámost alkalmaz. Hogy mi lesz a falu másik ötszáz családjával? Az senkit nem  érdekel, hiszen az emberléptékű családi, illetve kis-gazdaságokat az eddigi politikai elit nem támogatta, helyettük a nagytőkésként működő, „vadkapitalista” nagytulajdonosokat, a „haverokat” részesítette előnyben. Ennek is véget kell vetni! A Jobbik álláspontja és terve szerint az uniós és a belső forrásokat is a családi, a kisgazdaságok felé kell irányítani, mert így lesz emberhez méltó jövedelme, s emberhez méltó élete a magyar falvaknak, a magyar családoknak.

5. ÚJJÁ KELL TEREMTENI A MAGYAR ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁST, SOK HELYI TARTÓSÍTÓ, ASZALÓ, KONZERV ÉS MÁS FELDOLGOZÓ ÜZEMET KELL LÉTREHOZNI!

Az úgynevezett „rendszerváltás” egyik legfelháborítóbb lépése volt, hogy az uralkodó politikusok szinte a teljes nemzeti vagyont privatizálták és külföldiek, multik kezére adták a gyárakat, üzemeket, üdülőket, ingatlanokat. Ez történt egyebek mellett az élelmiszerfeldolgozó üzemeinkkel, például sikeres konzervgyárainkkal is. A Jobbiknak fontos célja, hogy ezeket a piszkos privatizációs szerződéseket felülvizsgálja, s az ország életben maradásához legszükségesebb nemzeti vagyontárgyakat visszaszerezze, hiszen „a lopott holmi visszajár”. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy az élelmiszer-feldolgozást gyakorlatilag újra kell teremteni, s ehhez sok-sok kis vagy közepes méretű, „helyben lévő”, a termelőkhöz közeli feldolgozó üzemre van szükség. A Jobbik szívügyének tekinti az ilyen üzemek létrehozásának lehetővé tételét helyi közösségek számára – uniós és belső forrásokból, pályázatokból egyaránt.

6. AZ ÁLLAM FELADATA, HOGY - UNIÓS TAPASZTALATOK ÉS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL IS – MEGSZERVEZZE A MAGYAR GAZDÁK SZÁMÁRA AZ ÉRTÉKESÍTÉS LEHETŐSÉGEIT! MINDEN TELEPÜLÉSEN LEGYEN ÉLELMISZER PIAC, INDULJON ORSZÁGOS KAMPÁNY AZ EGÉSZSÉGES MAGYAR ÉLELMISZER FOGYASZTÁSÁNAK NÉPSZERŰSÍTÉSÉRE!

A felvásárlási árak leszorítása, s ugyanakkor a magyar élelmiszer fogyasztói árának magasan tartása a magyar mezőgazdaság tudatos tönkretételének, Magyarország gyarmatosításának eszközei. Szenved a magyar gazda, szenved a magyar élelmiszert fogyasztani szándékozó, de csak külföldi vacakhoz jutó magyar vásárló is. Határozott állami fellépésre van szükség az értékesítés megszervezéséhez. Törvényben kell előírni, hogy minden településen legyen megfelelő piac, ahol magyar élelmiszert lehet eladni, illetve vásárolni. Fel kell tárni és a magyar gazdák, magyar fogyasztók számára elérhetővé kell tenni az értékesítés minden lehetséges más módját is. Kampányt kell folytatni a magyar élelmiszer, a magyar piacok népszerűsítéséért. A Jobbik számára nagyon fontos, hogy a magyar gazda és a magyar fogyasztó „egymásra találjon”, s végre minden magyar család asztalára magyar élelmiszer kerüljön! Ez igenis megvalósítható az Európai Unió körülményei között is, hiszen ezt teszik a régi tagállamok is.

7. MEG KELL MENTENI ÉS FEJLESZTENI KELL A VIDÉKET! ÚJRA ÉLHETŐVÉ KELL TENNI A FALVAKAT! SZÜKSÉGESEK A FALUSI KISISKOLÁK, A POSTA, MEGFELELŐ SZOLGÁLTATÁSOK S A MEGFELELŐ KÖZLEKEDÉSI LEHETŐSÉG! MEG KELL ÁLLÍTANI A TÖMEGESSÉ VÁLT BŰNÖZÉST, MEG KELL ELŐZNI, ÉS ÜLDÖZNI KELL A TERMÉNYLOPÁSOKAT ÉS MÁS VAGYON ELLENI VALAMINT ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEKET! BIZTONSÁGOSSÁ KELL TENNI A MAGYAR VIDÉKET! CSENDŐRSÉGET A FALVAKBA!

Ellenfeleink célja, hogy a magyar falvakban elviselhetetlenné váljon az emberek élete, ezért a városokba meneküljenek, ahol közösségeiktől, hagyományaiktól, gyökereiktől megfosztva egy kizsákmányolható, manipulálható tömeget alkossanak. Ezt a tervet észre kell vennünk és meg kell akadályoznunk. A sok magyarellenes lépés helyett miért nem azt vesszük át az Európai Uniótól, hogy a falvakat, a vidéket munkalehetőség biztosításával, a színvonalas szolgáltatások, infrastruktura, közlekedés megszervezésével életben kell tartani, sőt egyre inkább fejleszteni kell? Miért nem lehetnek olyan élénkek és élhetőek a magyar falvak, mint mondjuk az osztrákok vagy a németek? A Jobbik egyik fő terve és követelése a magyar vidék megmentése és fejlesztése. Fontos számunkra annak kimondása is, hogy hiába dolgozik szorgalmasan a magyar falusi ember, ha verejtékes munkájának gyümölcsét - a külföldi kereskedők haszna mellett - a terménytolvajok, illetve a portájára betolakodó, minden mozdíthatót megdézsmáló bűnözők veszik el. S hiába szeretné a falusi ember a falujában leélni az életét, ha reszketnie kell a bűnözőktől, s ezért úgy érzi, menekülnie kell. Itt az ideje, hogy ne az áldozat, hanem a bűnöző reszkessen! Határozott fellépést követelünk a bűnmegelőzés és a bűnüldözés terén. A Jobbik a falvak, a vidék fennmaradását nélkülözhetetlennek érzi Magyarország megmaradása érdekében, s ehhez elengedhetetlen a bűnözés visszaszorítása, egyebek mellett a csendőrség bevezetésével.
Találkoztam egy jogász konferencián egy palesztin kollégával, akinek Magyarország, különösen a magyar mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről beszéltem. Az illető összehúzta a szemöldökét, és ezt mondta: „Nagyon rossz emlékeket ébreszt bennem, amit a mai Magyarországról mesél, Krisztina. Gyerekkoromban a vacsoraasztalnál szüleim megtörten néztek egymásra, és azt mondták: Nincs mese, ki kell irtanunk a narancsfákat. Annyira leszorították a megszállók a felvásárlási árakat, hogy már nem tudunk megélni. Azt mondják, zöldséget kell termelni. Egy év múlva ugyanők sírva vágták ki a zöldséget. Ebből sem tudunk megélni, ennek is leszorították a felvásárlási árát. S mit gondol Krisztina, a harmadik évben miről beszéltek a vacsoraasztalnál? Arról, hogy el kell adni a földet, mert éhen halunk. S aki nem adta el a földjét a megszállóknak, attól elvették, s mindannyiunkat elüldöztek, menekülttáborokba szorítottak.” Ezek a jövő kilátásai Magyarországon is! Ezt úgy és csak úgy lehet megakadályozni, ha olyan új erő képviseli a magyar embereket az Európai Unióban és a Magyar Parlamentben is, akik haladéktalanul befejezik a külföldiekhez, a multikhoz való dörgölőzést, az idegen hatalmak, a nemzetközi nagytőke szolgálatát. Ez az új erő a Jobbik Magyarországért Mozgalom! Ezért kérem, hogy június 7-én szavazzon a Jobbik általam vezetett listájára. Kérem, hogy e levelemet továbbítsa minél több ismerősének!

Köszönettel és szeretettel
Morvai Krisztina, a Jobbik Európai Parlamenti listavezetője

 

xvideis.cc spankbang.cc xxnx

Küldetésben

A 2009-es EP- választások után egy teljesen új hang kerülhetett az európai törvényhozásba a jobbikos képviselők megjelenésével. A filmből az Európai Parlamentben végzett munkámat, küzdelmemet ismerhetik meg kicsit közelebbről.

Megtekintés

A Budaházy-film

Ez a film, amelyet munkatársaimmal együtt készítettünk, Budaházy György harcait mutatja be az elmúlt nyolc év diktatúrája ellen. A filmből világos: sokaknak elemi érdeke, hogy Gyuri minél tovább börtönben - és "nyugton"- maradjon.

Megtekintés


Magyar Guantanamo?

Aligha gondolná valaki, hogy a XXI. században Magyarországon, egy EU-tagállamban ugyanolyan módszerekkel folytathatnak büntetőeljárásokat "másként gondolkodó" ellenzékiekkel - így Budaházy-ékkal - szemben, mint az ötvenes években.

Megtekintés