A Nemzeti Jogvédők nélkül az ÁVH uralkodna - közlemény

Nyomtatás
FacebookIWIWTwitterMyspace bookmarkSatartlapvipstart.huBlogter.huDiggLinkter.huUrlGuru.huDel.icio.usGoogle bookmark

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat ma sajtótájékoztatón számol be a 2006. őszi tömeges rendőri brutalitással és egyéb súlyos emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatos ügyek állásáról, a bírói bizonyossággal megállapított tényekről, a kifizetett kártérítésekről, a koncepciós büntetőeljárások sokaságáról.  Három évvel a véres hétfő után a Civil Jogász Bizottság jelentése és a dokumentumfilmek mellett bírósági ítéletek sora is igazolja: a hatalom és az azt kiszolgáló sajtó hazudott (és még most is hazudik), s az áldozatok, a jogsértések elszenvedői mondtak igazat a kegyetlenkedésekkel kapcsolatban.

A mai helyzet-értékelő, az eredményeket bemutató eseményen örömmel veszek részt, hiszen a Nemzeti Jogvédő Szolgálatnál fontosabb közszereplő nem létezik a „rendszerváltás” utáni Magyarországon.  Sem politikai párt, sem politikus, sem civil vagy szakmai szervezet nem tett annyit a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok visszaállításáért és megőrzéséért, mint az NJSZ. Az emberi jogok és a magyar nemzet sorsa iránt elkötelezett mintegy nyolcvan ügyvéd kollégám bátor és igen magas szakmai színvonalú munkája nélkül ma Hazánk totális diktatúra lenne, ahol a 2006. őszén a hatalom által kipróbált ÁVH-s módszerek azóta is „virágoznának”.

Nem egyik vagy másik párt, nem egyik vagy másik karizmatikus politikus, nem is az Európai Unió, hanem egy csoport hazaszerető és hivatásszerető jogász mutatta meg a diktátoroknak, hogy a magyar emberekkel nem tehetnek meg következmények nélkül bármit.

A koncepciós eljárásokban a Szolgálat munkatársai védték a legtöbb - méltóságában megtaposott, szabadságától megfosztott, jogellenesen bebörtönzött és sokszor durván megkínzott - nőt és férfit. A nemzeti jogvédők követeltek és értek el kártérítést a fogvatartottaknak, az összeverteknek, a meglőtteknek. Ők kezdeményezték a szemkilövők és a szemkilövetők felelősségre vonását. Ők adták vissza egy megsebzett, megalázott ország hitét és reményét abban, hogy élhetünk még önkény helyett jogállamban, s lehet még szabadságunk és méltóságunk.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat mutatott példát minden magyar jogász számára abból, hogyan cselekedhetünk jogászi eskünk szerint a legnehezebb időkben, megfélemlítettségben és elnyomásban is.  Nagy utat járt be a magyar jogászi kar 2006 ősze óta. Kezdetben a kollégák csendes rémülettel s tehetetlenül figyelték, hogyan szolgálja ki a hatalmat bíró, ügyész, hogyan hallgat az igazságra esküt tett jogász-hivatalnok.  A Nemzeti Jogvédő Szolgálat határozott fellépésének hála egyre többen bátorodtak fel s álltak az emberi jogok, a demokrácia és a jogállam oldalára az állampolgárok teljes kiszolgáltatottságával, megfélemlítettségével, a diktatúrával, az önkénnyel szemben. A nemzeti jogvédők bátorító, megerősítő közeget teremtettek az igazság oldalára álló minden jogász számára.  Tükröt tartottak és a tükörbe nézést egyetlen jogász sem kerülheti el.  Mára igen nagyszámú bírói ítélet, az Ombudsman hivatalának kiváló jelentései, a Független Rendőrségi Panasztestület ténymegállapításai teszik világossá, hogy a hatalom jogsértései 2006. ősze óta folyamatosak. E ténymegállapítások a demokrácia és a jogállam visszaállítása után remélhetőleg a felelősségre vonás,  az igazságtétel alapját képezik majd.  (Az igazságtétel más összefüggéseiről is hallunk a mai sajtótájékoztatón: az NJSZ beszámol az igazságtalan és jogellenes privatizációs ügyleteket felülvizsgálni szándékozó munkacsoportja  tevékenységéről.)

Az Európai Parlament jövő heti  plenáris ülésén a képviselőket – majd személyes találkozón Buzek elnök urat – tájékoztatom a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ténymegállapításairól a 2006. őszi jogsértésekkel és az azóta is fennálló emberi jogi krízishelyzettel kapcsolatban.  Mint már számos felszólalásomban rámutattam: az egész Európai Unió szégyene, ami Magyarországon történt és történik az emberi jogok megtaposása, a jogállamiság félre tétele terén. Különlegesen nagy szégyen, hogy Göncz Kinga személyében olyan alelnöke van az EP Szabadságjogi, Rendészeti és Igazságügyi Bizottságának, aki a szemkilövető kormány tagja volt. (A magyarországi emberi jogi krízishelyzettel kapcsolatos felszólalásaim interneten is megtekinthetők: www.morvaikrisztina.hu)

Kérek mindenkit, aki számára fontos, hogy Magyarország demokrácia és jogállam legyen, ahol az emberi jogokat tiszteletben tartják, hogy ismerkedjen meg a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tevékenységével és minden lehetséges módon -  így anyagilag is - támogassa azt. Kérem ügyvéd kollégáimat, hogy minél többen csatlakozzanak az NJSZ-hez, s jogászi esküjükhöz hűen álljanak ki az igazság és a magyar emberek mellett.  A Nemzeti Jogvédő Szolgálat honlapja: www.njsz.hu

Budapest, 2009. október 14.

Morvai Krisztina

Európai Parlamenti Képviselő, a Jobbik EP delegációjának tagja