Címlap


“Akinek a szíve és az esze is a helyén van...” - Morvai az EP-ben (Videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


“Azok az emberek fogják megváltoztatni a világot, akiknek a szívük és az eszük is a helyén van!” - mondta Morvai Krisztina az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Rámutatott: bármilyen meglepő, még a Juncker-vezette Európai Bizottságban is talált olyan emberre, akire az előbbi leírás ráillik. Az illető Vytenis Andriukaitis biztos, aki az európai bürokráciában szokatlan emberségről és szaktudásról tett tanúbizonyságot. Morvai Krisztina egy 18 éves fiú halálát okozó agyhártyagyulladással kapcsolatban kereste meg (utalva a további hasonló tragédiákra Magyarországon), tanácsát kérve a védőoltások szükségességére vonatkozóan. Mint Morvai utalt rá: a litván származású, orvos végzettségű biztos az Európai Unióban szokatlan szakszerűséggel és emberséggel válaszolt a kérdésre és a levélre, továbbá hiteles állítása szerint a magyar hatóságokkal is felvette a kapcsolatot a témában. Bízva abban, hogy az agyhártyagyulladással szembeni védőoltás is kötelezővé válik a magyar gyermekek számára, Morvai 'igen'-nel szavazott a tbc, hepatitis C, és HIV-fertőzéssel kapcsolatos határozottabb európai fellépésről szóló jelentésre. Rámutatott: ha ilyen ember lesz felelős a Bizottság részéről a megrázó halálos betegségekkel és járványokkal szembeni fellépés szakszerűbbé tételéért, akkor nyugodt szívvel nyom 'igen' gombot. (Bárcsak több ilyen érző szívű és szakmájához értő szakember lenne az EU-ban...)

 

„A migráció témakörében megszűnt a szólásszabadság” - Morvai az EP-ben (videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


A volt szocialista/kommunista országok polgárainak számára különösen megdöbbentő az a folyamat, amelynek során gyakorlatilag felszámolják a szólásszabadságot és a véleménynyilvánítási szabadságot - továbbá a demokráciát is - azok a nyugati országok, amelyekre egykor példaképként tekintettünk. Így van ez a „politikai korrektség” szinte minden területén, de különösen a migrációval, azaz a tömeges bevándoroltatással kapcsolatban. A felvételen Morvai Krisztina EP képviselő ezzel kapcsolatos felszólalása látható.

 

Megvalósítható-e az európai bérunió? Morvai felszólalása (videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


Nemrégiben nyolc európai uniós tagállam polgárainak együttműködésével ún. európai polgári kezdeményezés indult azért, hogy a hatalmas szakadékok a nyugat-és kelet-közép-európai bérek között megszűnjenek, illetve csökkenjenek. Morvai Krisztina felszólalásából kiderül, hogy ez az elképzelés (amelyet az Európai Bizottság elfogadott, azaz megkezdődhet az aláírásgyűjtés) nincs is olyan távol az Európai Unió „emberközpontú erőinek” gondolkodásától.

 

Morvai a legfrissebb migrációs hírekről és a 'műveltségi cenzusról' - az Echo tévén (Videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


Létrehozhatnak-e civil szervezetek (NGO-k) menekülttáborokat/migránsközpontokat Magyarországon az érintett helyi lakosság megkérdezése nélkül? Elveszti-e Magyarország a migrációs kvótapert és mi történik, ha így lesz? Meddig erőltetheti Brüsszel a bukott migrációs politikát és mi a 'magyar modell' szerepe a folyamatokban? Egyetértek-e jogászként a választójog iskolai végzettséghez kötésével? EP képviselő leszek-e 2019 után is? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről beszélgettünk az Echo tévé csütörtöki adásában

 

Fejezze ki véleményét a migrációról! Az Európai Parlament és Morvai Krisztina üzenete a nyugati embereknek (videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


Morvai Krisztina EP képviselőnek többször is ellenőriznie kellett, hogy jól látja-e az ENSZ Közgyűlés 72. ülésszakára összeállított európai parlamenti jelentésben azt a részt, amely szerint a migrációval kapcsolatban “szabadabb véleménynyilvánításra” van szükség, különösen a polgárok részéről... “Nosza, rajta!” - javasolta Morvai Krisztina. Mi magyarok folyamatosan kifejezzük a véleményünket, bár ezért állandó gyalázkodást kapunk az Európai Uniótól és a nyugati sajtótól. Morvai Krisztinának eszébe jutott a véleménynyilvánítási szabadságról és a migrációról az a “martonfai csoda”, amely egyfajta kezdőpontja volt Magyarország migrációval szembeni határozott fellépésének. A Pécs melletti kis ékszerdoboz, Martonfa maroknyi lakója tiltakozó gyűlést tartott, amikor tudomásukra jutott (2 évvel ezelőtt), hogy migráns befogadó központot kívánnak létesíteni településükön. Megelőzve “korukat”, kifejezték véleményüket és kivonultak a tervezett építési területre, közölve, hogy addig nem mennek el, amíg a kormány vissza nem vonja a tervet. Morvai Krisztina meggyőződése szerint a martonfaiak véleménynyilvánításának nagy szerepe volt abban, hogy Magyarország más utat választott, mint Nyugat-Európa: határainkat védjük és nem a kiszolgáltatott lakosságot kényszerítjük rá a tömeges migráció következményeinek elviselésére. Ezt a receptet ajánlotta a nyugat-európaiaknak is Morvai Krisztina is angol nyelvű felszólalásában.

 

Bátor bírók kellenek a devizahiteleseknek! (Morvai felszólalása)

E-mail Nyomtatás PDF


Bátor és tisztességes bírókra van szükség ahhoz, hogy az ún. „devizahitel”-konstrukciók áldozatainak végre igazságot szolgáltassanak. Az Európai Unió fogyasztóvédelemre vonatkozó normáit ezidáig szinte szisztematikusan figyelmen kívül hagyták a bírósági eljárásokban is. A devizahiteles ügyfeleket nem fogyasztóknak nevezték (az Európai Unió vonatkozó szabályainak megfelelően), hanem „adósoknak”, ami önmagában is megbélyegző, és figyelmen kívül hagyja, hogy itt jogszabályok által meghatározott szerződések egyenrangú feleiről van szó. Ahhoz, hogy az óriási hatalmú bankokkal szemben az eljárásokban a kiszolgáltatott ügyfelek egyenrangúak lehessenek jogilag, arra van szükség, hogy a bírák valóban függetlenek, és csak a törvényeknek (ideértve az Európai Unió fogyasztóvédelmi normáit) legyenek alárendeltek, és merjenek nemet mondani a rájuk nehezedő hatalmas nyomással szemben. A felvételen Morvai Krisztina felszólalása látható az EP strasbourgi plenáris ülésén.

EU fogyasztóvédelmi normák:

Fogyasztóvédelmi intézkedések.

A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.)

Az ingatlanhitelekre vonatkozó uniós szabályozás.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83/EU IRÁNYELVE (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001/95/EK IRÁNYELVE (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/48/EK IRÁNYELVE (2008. április 23.) a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/17/ЕU IRÁNYELVE (2014. február 4.) a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról.

 

Halált okozhatnak-e a nagyüzemi „húsgyárak”? (Morvai felszólalása) - videóval

E-mail Nyomtatás PDF


Mi az összefüggés a TBC, Hepatitis C, HIV fertőzés illetve más, súlyos fertőző betegségek és a nagyüzemi állattartás között? Látszólag semmi. Az Európai Parlament vitáján azonban kiderült, hogy igenis komoly összefüggés van, éspedig a következő: az Európai Unió elkötelezettje a globális szabadkereskedelemnek. Ennek részeként a világ minden tájáról hozunk be hústermékeket, továbbá az is tény, hogy az Európai Unió „növekedéspárti”, „hatékonyságpárti” gazdaságpolitikájának a mezőgazdaságban a nagyüzemek felelnek meg. Itt óriási mennyiségben tartják az állatokat, és a fertőzések közöttük villámgyorsan terjednek. A „megoldás”: az antibiotikumok igen kiterjedt használata. Márpedig - ahogy az Európai Parlament vitájából kiderül: az antibiotikum-túladagolás által okozott rezisztencia az egyik fő oka a fertőző betegségek okozta halálnak. Miért vagyunk mégis megszállottjai a nagyüzemi mezőgazdaságnak és a globális szabadkereskedelemnek? Miért eszünk olyan húst, amiről azt sem tudjuk, hogy honnan származik, ahelyett, hogy a helyi kisgazdákat támogatnánk? - erre volt kíváncsi Morvai Krisztina az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.

 

Mit jelent a Nemzetközi Valutaalap „segítsége”? Morvai felszólalása (Videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


„Isten mentsen meg a Nemzetközi Valutaalap segítségétől!” Ez volt Morvai Krisztina felszólalásának fő üzenete a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó európai uniós illetve Nemzetközi Valutaalap-támogatásról szóló strasbourgi EP vitában. A képviselőnő bemutatta, hogy az IMF (Nemzetközi Valutaalap) hogyan terrorizálja a markába került országokat, és büszkén jelentette ki: korántsem minden tökéletes ugyan Magyarországon, de arra büszkék lehetünk, hogy a Nemzetközi Valutaalap igájától megszabadultunk.

 

Magyar kisvállalkozók megrázó tapasztalatai - Morvai Krisztina „gyűjteménye” és levele az érintett állami vezetőknek

E-mail Nyomtatás PDF

A tavalyi év utolsó munkanapján megdöbbentő NAV ellenőrzésnek voltam szemtanúja egy magyar mikrovállalkozónál. Az esetről sajtóközleményt is adtam ki és fényképet is készítettem. Ezek itt találhatóak.

A közleményhez felhívást fűztem, amelyben kértem a magyar mikrovállalkozókat, családi vállalkozókat, kisvállalkozókat, hogy osszák meg velem tapasztalataikat azzal kapcsolatban, hogy NAV és más hatóságok általi minősíthetetlen fellépés egyedi eset volt-e vagy netalán tipikus. Ezen túlmenően kértem, hogy a magyar vállalkozók osszák meg velem tapasztalataikat arra vonatkozóan, hogy milyen körülmények akadályozzák és nehezítik a vállalkozások alapítását, fennmaradását, virágzását, - avagy összességében a polgárosodást - Magyarországon. A tapasztalatokat (válaszleveleket) csokorba szedtem és elküldtem négy állami vezetőnek, mégpedig Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek, Csepreghy Nándor államtitkárnak, Dr. Parragh László Úrnak, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének és Tállai András Államtitkár Úrnak, a NAV elnökének. Ezúton is hálásan köszönöm azoknak a fáradozását, akik levelet írtak és megosztották tapasztalataikat. Olyan hatalmas mennyiségű levél érkezett, hogy vannak levelek, amelyeket majd csak későbbi munkám során fogok tudni felhasználni.

Az állami vezetőkhöz írt levél itt olvasható.

Tisztelettel és szeretettel:

Dr. Morvai Krisztina jogász, EP képviselő

 

Morvai és Timmermans az EU-n belüli jövedelemkülönbségekről (videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


Morvai Krisztina határozott választ kért Frans Timmermans európai uniós biztostól, Jean-Claude Juncker helyettesétől arra vonatkozóan: hogyan kívánja az Európai Bizottság kezelni az EU nyugati illetve közép-és kelet-európai tagállamai közötti, feszítő bér-illetve jövedelemkülönbségek problémáját. Morvai rámutatott: ez a jelenség az oka az EU-n belüli „belső” migrációnak, amely rendkívül megterhelő Magyarország és más, volt szocialista (kommunista) országok számára. Itt látható Morvai Krisztina felszólalása és Frans Timmermans válasza. Timmermans biztos válasza itt érhető el angolul és az EU más, hivatalos nyelvein.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>
6. oldal / 90

Köszöntöm megújult honlapomon!


 


Küldetésben

A 2009-es EP- választások után egy teljesen új hang kerülhetett az európai törvényhozásba a jobbikos képviselők megjelenésével. A filmből az Európai Parlamentben végzett munkámat, küzdelmemet ismerhetik meg kicsit közelebbről.

Megtekintés LightBoxban

A Budaházy-film

Ez a film, amelyet munkatársaimmal együtt készítettünk, Budaházy György harcait mutatja be az elmúlt nyolc év diktatúrája ellen. A filmből világos: sokaknak elemi érdeke, hogy Gyuri minél tovább börtönben - és "nyugton"- maradjon.

Megtekintés LightBoxban

Magyar Guantanamo?

Aligha gondolná valaki, hogy a XXI. században Magyarországon, egy EU-tagállamban ugyanolyan módszerekkel folytathatnak büntetőeljárásokat "másként gondolkodó" ellenzékiekkel - így Budaházy-ékkal - szemben, mint az ötvenes években.

Megtekintés LightBoxban