Címlap


Fejezze ki véleményét a migrációról! Az Európai Parlament és Morvai Krisztina üzenete a nyugati embereknek (videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


Morvai Krisztina EP képviselőnek többször is ellenőriznie kellett, hogy jól látja-e az ENSZ Közgyűlés 72. ülésszakára összeállított európai parlamenti jelentésben azt a részt, amely szerint a migrációval kapcsolatban “szabadabb véleménynyilvánításra” van szükség, különösen a polgárok részéről... “Nosza, rajta!” - javasolta Morvai Krisztina. Mi magyarok folyamatosan kifejezzük a véleményünket, bár ezért állandó gyalázkodást kapunk az Európai Uniótól és a nyugati sajtótól. Morvai Krisztinának eszébe jutott a véleménynyilvánítási szabadságról és a migrációról az a “martonfai csoda”, amely egyfajta kezdőpontja volt Magyarország migrációval szembeni határozott fellépésének. A Pécs melletti kis ékszerdoboz, Martonfa maroknyi lakója tiltakozó gyűlést tartott, amikor tudomásukra jutott (2 évvel ezelőtt), hogy migráns befogadó központot kívánnak létesíteni településükön. Megelőzve “korukat”, kifejezték véleményüket és kivonultak a tervezett építési területre, közölve, hogy addig nem mennek el, amíg a kormány vissza nem vonja a tervet. Morvai Krisztina meggyőződése szerint a martonfaiak véleménynyilvánításának nagy szerepe volt abban, hogy Magyarország más utat választott, mint Nyugat-Európa: határainkat védjük és nem a kiszolgáltatott lakosságot kényszerítjük rá a tömeges migráció következményeinek elviselésére. Ezt a receptet ajánlotta a nyugat-európaiaknak is Morvai Krisztina is angol nyelvű felszólalásában.

 

Bátor bírók kellenek a devizahiteleseknek! (Morvai felszólalása)

E-mail Nyomtatás PDF


Bátor és tisztességes bírókra van szükség ahhoz, hogy az ún. „devizahitel”-konstrukciók áldozatainak végre igazságot szolgáltassanak. Az Európai Unió fogyasztóvédelemre vonatkozó normáit ezidáig szinte szisztematikusan figyelmen kívül hagyták a bírósági eljárásokban is. A devizahiteles ügyfeleket nem fogyasztóknak nevezték (az Európai Unió vonatkozó szabályainak megfelelően), hanem „adósoknak”, ami önmagában is megbélyegző, és figyelmen kívül hagyja, hogy itt jogszabályok által meghatározott szerződések egyenrangú feleiről van szó. Ahhoz, hogy az óriási hatalmú bankokkal szemben az eljárásokban a kiszolgáltatott ügyfelek egyenrangúak lehessenek jogilag, arra van szükség, hogy a bírák valóban függetlenek, és csak a törvényeknek (ideértve az Európai Unió fogyasztóvédelmi normáit) legyenek alárendeltek, és merjenek nemet mondani a rájuk nehezedő hatalmas nyomással szemben. A felvételen Morvai Krisztina felszólalása látható az EP strasbourgi plenáris ülésén.

EU fogyasztóvédelmi normák:

Fogyasztóvédelmi intézkedések.

A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.)

Az ingatlanhitelekre vonatkozó uniós szabályozás.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83/EU IRÁNYELVE (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001/95/EK IRÁNYELVE (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/48/EK IRÁNYELVE (2008. április 23.) a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/17/ЕU IRÁNYELVE (2014. február 4.) a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról.

 

Halált okozhatnak-e a nagyüzemi „húsgyárak”? (Morvai felszólalása) - videóval

E-mail Nyomtatás PDF


Mi az összefüggés a TBC, Hepatitis C, HIV fertőzés illetve más, súlyos fertőző betegségek és a nagyüzemi állattartás között? Látszólag semmi. Az Európai Parlament vitáján azonban kiderült, hogy igenis komoly összefüggés van, éspedig a következő: az Európai Unió elkötelezettje a globális szabadkereskedelemnek. Ennek részeként a világ minden tájáról hozunk be hústermékeket, továbbá az is tény, hogy az Európai Unió „növekedéspárti”, „hatékonyságpárti” gazdaságpolitikájának a mezőgazdaságban a nagyüzemek felelnek meg. Itt óriási mennyiségben tartják az állatokat, és a fertőzések közöttük villámgyorsan terjednek. A „megoldás”: az antibiotikumok igen kiterjedt használata. Márpedig - ahogy az Európai Parlament vitájából kiderül: az antibiotikum-túladagolás által okozott rezisztencia az egyik fő oka a fertőző betegségek okozta halálnak. Miért vagyunk mégis megszállottjai a nagyüzemi mezőgazdaságnak és a globális szabadkereskedelemnek? Miért eszünk olyan húst, amiről azt sem tudjuk, hogy honnan származik, ahelyett, hogy a helyi kisgazdákat támogatnánk? - erre volt kíváncsi Morvai Krisztina az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.

 

Mit jelent a Nemzetközi Valutaalap „segítsége”? Morvai felszólalása (Videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


„Isten mentsen meg a Nemzetközi Valutaalap segítségétől!” Ez volt Morvai Krisztina felszólalásának fő üzenete a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó európai uniós illetve Nemzetközi Valutaalap-támogatásról szóló strasbourgi EP vitában. A képviselőnő bemutatta, hogy az IMF (Nemzetközi Valutaalap) hogyan terrorizálja a markába került országokat, és büszkén jelentette ki: korántsem minden tökéletes ugyan Magyarországon, de arra büszkék lehetünk, hogy a Nemzetközi Valutaalap igájától megszabadultunk.

 

Magyar kisvállalkozók megrázó tapasztalatai - Morvai Krisztina „gyűjteménye” és levele az érintett állami vezetőknek

E-mail Nyomtatás PDF

A tavalyi év utolsó munkanapján megdöbbentő NAV ellenőrzésnek voltam szemtanúja egy magyar mikrovállalkozónál. Az esetről sajtóközleményt is adtam ki és fényképet is készítettem. Ezek itt találhatóak.

A közleményhez felhívást fűztem, amelyben kértem a magyar mikrovállalkozókat, családi vállalkozókat, kisvállalkozókat, hogy osszák meg velem tapasztalataikat azzal kapcsolatban, hogy NAV és más hatóságok általi minősíthetetlen fellépés egyedi eset volt-e vagy netalán tipikus. Ezen túlmenően kértem, hogy a magyar vállalkozók osszák meg velem tapasztalataikat arra vonatkozóan, hogy milyen körülmények akadályozzák és nehezítik a vállalkozások alapítását, fennmaradását, virágzását, - avagy összességében a polgárosodást - Magyarországon. A tapasztalatokat (válaszleveleket) csokorba szedtem és elküldtem négy állami vezetőnek, mégpedig Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek, Csepreghy Nándor államtitkárnak, Dr. Parragh László Úrnak, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének és Tállai András Államtitkár Úrnak, a NAV elnökének. Ezúton is hálásan köszönöm azoknak a fáradozását, akik levelet írtak és megosztották tapasztalataikat. Olyan hatalmas mennyiségű levél érkezett, hogy vannak levelek, amelyeket majd csak későbbi munkám során fogok tudni felhasználni.

Az állami vezetőkhöz írt levél itt olvasható.

Tisztelettel és szeretettel:

Dr. Morvai Krisztina jogász, EP képviselő

 

Morvai és Timmermans az EU-n belüli jövedelemkülönbségekről (videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


Morvai Krisztina határozott választ kért Frans Timmermans európai uniós biztostól, Jean-Claude Juncker helyettesétől arra vonatkozóan: hogyan kívánja az Európai Bizottság kezelni az EU nyugati illetve közép-és kelet-európai tagállamai közötti, feszítő bér-illetve jövedelemkülönbségek problémáját. Morvai rámutatott: ez a jelenség az oka az EU-n belüli „belső” migrációnak, amely rendkívül megterhelő Magyarország és más, volt szocialista (kommunista) országok számára. Itt látható Morvai Krisztina felszólalása és Frans Timmermans válasza. Timmermans biztos válasza itt érhető el angolul és az EU más, hivatalos nyelvein.

 

Törődik-e a bérkülönbségekkel az új Észt Elnökség? (videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


Magyarország és más, volt szocialista (kommunista) országok mindig várakozással tekintenek a hasonló sorsú közép-és kelet-európai országok európai uniós soros elnöksége elé. Mindig reménykedünk abban, hogy talán felvetik a magyar és más közép- illetve kelet-európai emberek számára égető kérdéseket. Morvai Krisztina azt vetette föl az észt európai uniós elnökséget átvevő miniszterelnöknek, Jüri Ratas-nak, hogy vajon kívánnak-e foglalkozni a közép-és kelet-európai EU tagállamok és a nyugati tagállamok közötti égető bér-és jövedelmi szakadékokkal és az ehhez kapcsolódó sajnálatos belső migrációval? Morvai rámutatott: Észtországot is súlyosan érinti ez a kérdés, akárcsak Magyarországot. A nemrégiben nyolc közép-és kelet-európai ország képviselői által indított „béruniós” európai polgári kezdeményezés egyik elindítója is észt személy. Az észt miniszterelnök semmitmondó válasza Morvai Krisztina felszólalása után látható. Jüri Ratas miniszterelnök válasza itt érhető el angolul és az EU más, hivatalos nyelvein.

 

"Ezt mégis hogy képzelik?" - Morvai az EP-ben migráns-ügyben, Juncker helyetteséhez (videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke nem mindig van olyan állapotban, hogy képes lenne részt venni az Európai Parlament ülésein. Ilyenkor Frans Timmermans első alelnök helyettesíti. Morvai Krisztina magyar EP képviselő bevezette, hogy Junckernek vagy Timmermansnak - illetve a jelenlévő európai uniós biztosnak - a félreértések elkerülése végett angolul kérdéseket tesz fel, és azokra kifejezetten választ kér. A felvételen Morvai arra keresi a választ: hogyan képzeli az Európai Unió, hogy ha esetleg Magyarország be is fogadna migránsokat - ahogy azt az EU kötelezővé tenné -, hogyan tudnánk arra kényszeríteni őket, hogy másnap ne menjenek tovább, akaratuk szerint gazdagabb országokba? Mindenki számára egyértelmű, hogy az Európába érkezők jó életre, gazdagságra vágynak, tehát kvóta ide vagy oda, a volt szocialista (kommunista) országok aligha lennének képesek - még ha akarnák is - a migránsokat határaik között tartani. Mi az Európai Unió stratégiája erre a kérdésre? - vetette fel Morvai. Timmermans tévedésből rossz lemezt tett föl, ugyanis arról prédikált, hogy 1956-ban milyen rettenetes lett volna, hogy ha a magyarokat nem fogadják be a nyugati országok. Ezt hatalmas tapsvihar kísérte bal oldalról. Ugyanakkor a kérdés és a válasz semmilyen összefüggésben nem volt egymással. Timmermans biztos válasza itt érhető el angolul és az EU más, hivatalos nyelvein.

 

Sikeres a migráció-kérdés magyar megközelítése! (Morvai az EP-ben)

E-mail Nyomtatás PDF


Az elmúlt hónapok során komoly elmozdulás történt az Európai Unióban a migráció megközelítése terén. Eddig az volt a szinte egyeduralkodó felfogás (legalábbis a döntéshozó elit és korántsem az európai lakosság többsége körében), hogy engedjük be migránsok millióit Európába. A „paradigmaváltás” lényege, hogy a gyökérokokat kell kezelni, és a migrációra okot adó körülményeket ott helyben kell orvosolni. Európát viszont meg kell védeni a tömeges bevándorlástól. A magyar álláspontot sokáig idegenkedve nézték, de az elmúlt hónapok során egyre inkább „fősodratúvá” vált ez a megközelítés. Morvai Krisztina hiányolta a Máltai Elnökség értékelése során e paradigmaváltás említését. A felvételen Krisztina felszólalása, a megviselt állapotban lévőnek tűnő Juncker úr rövid válasza és a Máltai Soros Elnök, Joseph Muscat miniszterelnök válasza látható.

Juncker elnök és Muscat miniszterelnök angol nyelvű (és minden más, EU-s hivatalos nyelven elérhető) válasza, felszólalása itt tekinthető meg:

Jean-Claude Juncker

Joseph Muscat

 

Milyen ma erdélyi magyarként élni? (Videóval)

E-mail Nyomtatás PDF


A Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2017. tavaszi erdélyi jogvédő, monitorozó útján beszélgettünk Dr. Menyhárt Gabriella ügyvéddel (az NJSZ elnökségi tagja), nemzeti jogvédővel arról, hogy milyen is ma erdélyi magyarként élni, hogyan élik meg a hétköznapokban emberi méltóságuk és más emberi jogaik rendszeres megsértését, mit jelent és miért fontos a nemzeti jogvédelem. A két helyi programunk közötti beszélgetés résztvevői: Dr. Menyhárt Gabriella, Dr. Novozánszky Ilona ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnöke, Bodnárné Dr. Szabó Zsuzsanna ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnökségi tagja, Dr. Jánossy Mária ügyvéd (Kalifornia, Egyesült Államok), Dr. Morvai Krisztina jogász, európai parlamenti képviselő, Dr. Bene Gábor jogász és Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvivője. Ez a felvétel a 2017. június 4-én, Trianon gyásznapján indított, az elszakított területek magyarságának helyzetét, jogfosztottságát és a jogvédelem szükségességét bemutató sorozatunk utolsó része.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>
9. oldal / 93

Köszöntöm megújult honlapomon!


 


Küldetésben

A 2009-es EP- választások után egy teljesen új hang kerülhetett az európai törvényhozásba a jobbikos képviselők megjelenésével. A filmből az Európai Parlamentben végzett munkámat, küzdelmemet ismerhetik meg kicsit közelebbről.

Megtekintés

A Budaházy-film

Ez a film, amelyet munkatársaimmal együtt készítettünk, Budaházy György harcait mutatja be az elmúlt nyolc év diktatúrája ellen. A filmből világos: sokaknak elemi érdeke, hogy Gyuri minél tovább börtönben - és "nyugton"- maradjon.

Megtekintés


Magyar Guantanamo?

Aligha gondolná valaki, hogy a XXI. században Magyarországon, egy EU-tagállamban ugyanolyan módszerekkel folytathatnak büntetőeljárásokat "másként gondolkodó" ellenzékiekkel - így Budaházy-ékkal - szemben, mint az ötvenes években.

Megtekintés