Címlap


A szülőföldön maradás joga, mint emberi jog - Morvai Krisztina EP képviselő sajtóközleménye

E-mail Nyomtatás PDF

Egyre több magyar ember hagyja el hazáját szinte gazdasági menekültként, mivel Magyarországon nem talál munkalehetőséget, illetve tisztességes munkából nem tud megélni. A "munkaerő szabad áramlása" az Európai Unió ünnepelt alapelve, így alapvető jogként kezelik a migrációhoz, a szülőhazából való elvándorláshoz való jogot, s semmiféle problémát nem látnak abban, hogy a nyomorúságos helyzetbe juttatott tagállamok polgárai otthonuktól, családjuktól, közösségeiktől távol kénytelenek szerencsét próbálni, hasonlóan a harmadik világbeli helyzethez.

Sok jel mutat arra, hogy a külföldi munkavállalás - szemben számos politikus meggyőződésével - gyakran nem valódi szabad döntés s nem "érdekes kaland", átmeneti hasznos tapasztalatszerzés.  Emberi jogokkal foglalkozó jogászként és politikusként úgy gondolom, hogy alapvető jogként kellene definiálni az embereknek a szülőföldjükön, illetve hazájukban való boldogulásának jogát.  Ez az államok számára, mint minden alapvető jog kötelezettséget keletkeztetne, mégpedig arra, hogy a gazdasággal, a költségvetéssel, a munkahelyteremtéssel, s az emberek alapvető szükségleteinek kielégítéséhez kapcsolódó minden más kérdéskörrel összefüggésben e szempont figyelembevételével alakítsák stratégiáikat, hozzák meg döntéseiket.

Az állam nem kalkulálhat úgy, hogy "nem baj, ha nincs munka és nincs megélhetés Magyarországon, a munkaerő szabad áramlására és az egységes piacra is tekintettel az emberek úgyis elmehetnek külföldre." Ez a szemléletmód egyébként tökéletesen tükrözi azt a szélsőséges liberális, teljesen individualista emberképet, amelyben az atomizált, mindenkitől független egyén nem tartozik közösséghez, nem tartozik nemzethez, nem ragaszkodik nyelvéhez, múltjához, hagyományaihoz, hanem egyik napról a másikra - a "piac igényeinek megfelelően" - képes a világ más pontján új életet kezdeni, gyökereit könnyedén feltépve,rokoni és más emberi kapcsolatait megszakítva vagy meglazítva. Képviselőként úgy gondolom, hogy politikai és jogi álláspontomat valódi emberek valódi élethelyzeteit megismerve tudom kialakítani, s az ő valós igényeik képviselete a feladatom. Ezért döntöttem úgy, hogy kutatást kezdek a Magyarországról gazdasági okokból külföldre távozott emberek élethelyzetének jobb megismerésére.

Bővebben...
     

Felszólalásom a magyar dolgozók helyzetéről és az EU emberi jogi hazugságairól

E-mail Nyomtatás PDF

A mai napon felszólaltam a plenáris ülésen "Az EU emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselője" címet viselő vitában a magyar munkavállalókat érintő durva és sorozatos jogsértések kivizsgálását követelve.

 

Felhívásom a jogfosztott magyar emberekhez és nyílt levelem a köztársasági elnökhöz - a Schweitzer ügy kapcsán

E-mail Nyomtatás PDF

A mai napon országos mozgalmat és pályázatot hirdetek a következő címmel: „Méltóságunk védelmében vendégségbe hívjuk köztársasági elnökünket, állami és egyházi vezetőinket!"

Áder János köztársasági elnök tegnap látogatást tett Schweitzer József főrabbi úrnál, akit a hírek szerint az utcán szóbeli inzultus ért.  Ugyanezen jogsértés miatt sorra adnak ki tiltakozó közleményeket a kormány és a történelmi egyházak vezetői is. Úgy tűnik, korszakváltás következett be: mostantól Magyarország vezetői nem nézik tétlenül a magyar állampolgárokkal szembeni jogsértő, illetve az emberi méltóságot sértő magatartásokat.  Európai parlamenti képviselőként és jogvédőként nagyon fontosnak tartom, hogy e kezdeményezés ne torpanjon meg, s véletlenül se korlátozódjon Schweitzer főrabbi méltóságának védelmére. Az alábbi nyílt levélben kértem fel Köztársasági Elnök urat arra, hogy a magyar állampolgárok jogfosztottságának, méltóságuk megsértésének felmérésére, megismerésére irányuló látogatásait a legszélesebb körben folytassa például multi cégeknél 80 ezer forintért dolgozó munkásemberek, továbbá három műszakos ápolónők, jogfosztott kisgazdák, a bűnözésnek kiszolgáltatott vidéki emberek, devizaadósok, illetve az elszakított területeken élő jogsértett magyarok személyes meglátogatásával. Ezúton hívok fel minden olyan magyar állampolgárt, aki eddig úgy érezte, hogy az állami és egyházi vezetők nem érdeklődtek jogfosztottsága iránt, nem védték megfelelően az emberi méltóságát,hogy csatlakozzanak a mozgalomhoz, s részletes levélben bemutatva életüket hívják meg a köztársasági elnök urat, s kíséretében a kormány valamint a történelmi egyházak vezető képviselőit személyes látogatásra, beszélgetésre, ismerkedésre, jogvédelmük megszervezésére.  Kérem, hogy a meghívólevelek másolatát a pályázaton részt venni kívánó magánszemélyek,családok, illetve közösségek küldjék  el email címemre: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A magyar emberek jogfosztottságáról, annak megnyilvánulási formáiról a leginkább alapos, a politikusok és egyházi vezetők számára leginkább felvilágosító erejű tájékoztatások, meghívólevelek beküldői között háromnapos brüsszeli utazásokat, illetve 10 db, egy éves Barikád hetilap előfizetést sorsolunk ki.  Az arra vállalkozókkal dokumentumfilm forgatását is tervezem, amelynek ideiglenes címe: Jogfosztottan az Európai Unióban. A filmet minden magyar politikusnak, állami és egyházi vezetőnek el fogom juttatni, addig is, amíg személyes látogatásaikkal a magyar emberek valós élethelyzetével nem lesz módjuk a legteljesebb körben megismerkedni.  Kérem, hogy ezt a pályázati felhívást és Köztársasági Elnök úrnak írt nyílt  levelemet minél több érintett magyar állampolgárnak juttassák el!

Köszönettel és tisztelettel:
Morvai Krisztina
EP képviselő

2012. június 7.

Bővebben...
   

Hogy kerül a patkány a villanyvezetékre? Cigány-magyar együttélés a gyöngyösi Durandán

E-mail Nyomtatás PDF


Nyílt levél Gyöngyös polgármesterének és jegyző asszonyának

Tisztelt Faragó László Úr, Gyöngyös Polgármestere! Tisztelt Dr. Kozma Katalin Jegyző Asszony!

A cigány-magyar együttélést tanulmányozó országjárásom részeként a múlt hónapban Gyöngyös Duranda városrészében jártam. Sajnálattal állapítottam meg, hogy az ott tapasztalható állapotok összeegyeztethetetlenek azzal a ténnyel, hogy Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagja, ezzel szemben inkább a harmadik világra, Afrika, India legnyomorúságosabb vidékeire emlékeztettek a látottak. Hangsúlyoznom kell, hogy e körülmények jól érzékelhetően nem elsősorban a szegénységgel, hanem a helyi lakosság egyes csoportjainak kirívó igénytelenségével, a hatóság részéről intézkedés és  szankciók nélkül maradó jogsértő magatartásával függenek össze.  Különösen megdöbbentő, s álláspontom szerint azonnali intézkedést igénylő volt egyfelől a mindent elborító szemét, hulladék jelenléte, másfelől a tisztességes és jogkövető, sokszor idős lakosok folyamatos fenyegetettsége a bűncselekményektől, szabálysértésektől, így a sokszor gyermekkorú elkövetők garázda jellegű illetve vagyon elleni cselekményeitől. Hasonlóan aggasztó az elhagyott és balesetveszélyes, erősen szennyezett, hulladéklerakóként használt, s így patkányoknak is "otthont adó" házak léte, amely szintén azonnali intézkedést kíván. Az egészségre és az általános közérzetre is veszélyes, kirívó szennyezettség, a bűncselekmények és szabálysértések miatti megfélemlítettség, továbbá az elhagyott házak balesetveszélyes, s fertőzéseket, betegségeket is terjesztő állapota több vonatkozásban is durván sérti a városrész jogkövető lakóinak emberi jogait. Mint európai parlamenti képviselő arra kérem Polgármester urat és Jegyző asszonyt, hogy a lehető legrövidebb időn belül látogassanak el a Duranda városrészbe, személyesen is tekintsék meg a helyszínen készült filmfelvételen tapasztalható állapotokat és a vonatkozó jogszabályok és helyi rendeletek alkalmazásával azonnal hozzák meg a szükséges intézkedéseket. Ezekre vonatkozóan hasznos tanácsokat fogalmazott meg a helyszínen velem lévő és a cigány-magyar együttélés nehézségeinek, a hasonló jogsértéseknek a felszámolásában nagy tapasztalatokkal bíró Dr. Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármester. (Orosz polgármester úr a filmfelvételen nyilatkozik az egyes jogsértő és közösségellenes jelenségek megoldási lehetőségeiről. A filmfelvételt néhány napon belül továbbítjuk Önöknek.)

Bővebben...
 

Hajrá Székelyföld!

E-mail Nyomtatás PDF

Krisztina meghívására és a magyar nemzeti kisebbségek európai érdekképviseleti irodája (HUNINEU) szervezésében, 2012. május 8-a és 12-e között Brüsszelbe látogattak Böjte Csaba erdélyi gyermekotthonainak ifjú focistái, hogy megmérkőzzenek az RSC Anderlecht korosztályos futballcsapatával (a HUNINEU négynyelvű kiadványa a programra vonatkozóan). Csaba testvér dévai központtal működő Szent Ferenc Alapítványa sanyarú körülmények között élő erdélyi gyermekeket karol fel, iskolákat és bentlakásos kollégiumokat működtet, ezek az intézmények eddig összesen több mint 2300 gyermek számára nyújtottak már segítséget (www.devaigyerekek.hu). Böjte Csaba számos hazai elismerés mellett, tavaly megkapta az Európai Parlament Európai Polgár Díját is.

Közös kép Morvai Krisztina EP képviselővel az Európai Parlament látogatói halljában


Bővebben...
 

A földkérdés emberi jogi kérdés

E-mail Nyomtatás PDF

Nyílt levelem Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak és Fazekas Sándor Miniszter Úrnak

Bővebben...
   
<< Első < Előző 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Következő > Utolsó >>
73. oldal / 91

Köszöntöm megújult honlapomon!


 


Küldetésben

A 2009-es EP- választások után egy teljesen új hang kerülhetett az európai törvényhozásba a jobbikos képviselők megjelenésével. A filmből az Európai Parlamentben végzett munkámat, küzdelmemet ismerhetik meg kicsit közelebbről.

Megtekintés LightBoxban

A Budaházy-film

Ez a film, amelyet munkatársaimmal együtt készítettünk, Budaházy György harcait mutatja be az elmúlt nyolc év diktatúrája ellen. A filmből világos: sokaknak elemi érdeke, hogy Gyuri minél tovább börtönben - és "nyugton"- maradjon.

Megtekintés LightBoxban

Magyar Guantanamo?

Aligha gondolná valaki, hogy a XXI. században Magyarországon, egy EU-tagállamban ugyanolyan módszerekkel folytathatnak büntetőeljárásokat "másként gondolkodó" ellenzékiekkel - így Budaházy-ékkal - szemben, mint az ötvenes években.

Megtekintés LightBoxban